حسابداری فروش

 1. خانه
 2. chevron_right
 3. حسابداری فروش

بازرگانی برای ثبت معاملات مربوط به فروش کالا و محاسبه فروش خالص معمولاً حسابهای زیر نگهداری می شود

 • حساب فروش
 • حساب برگشت از فروش و تخفیفات
 • حساب تخفیفات نقدی فروش

تعریف حسابداری فروش :

در تعریف حسابداری فروش  نحوه ثبت هر یک از حساب‌های مذکور به شرح زیر است :

حساب فروش

موسسات بابت هر قلم کالایی که به فروش می رسانند درآمد کسب می کنند، این درآمد در حسابی به نام فروش یا فروش کالا ثبت می شود حساب فروش مشابه حساب درآمد در موسسات خدماتی است و بر اثر فروش نقد و فروش نسیه کالا بستانکار می شود و در پایان دوره مالی مانده بستانکار دارد وقتی در موسسه یا شرکت اقلامی را به فروش می رسانیم باید حساب فروش را بستانکار کنیم.

حساب فروش در تعریف حسابداری فروش فقط برای فروش کالا مورد استفاده قرار می گیرد ،برای فروش اثاثه و ساختمان این حساب ثبت نمی شود ماهیت حساب فروش برای موسسات همانند حساب درآمد برای موسسه بستانکار است.

حساب فروش به دو طریق انجام می شود:

 • فروش نسیه
 • فروش نقدی

که در هر دو صورت حساب فروش معادل قیمت فروش کالا در طول دوره مالی بستانکار می شود

اگر کالایی را به صورت نقدی بفروشیم در این حالت باید حساب فروش را به اندازه بهای کالا بستانکار کنیم و صندوق به همان اندازه بدهکار می شود ولی در فروش نسیه این ثبت پیچیده تر خواهد بود چنانچه در فروش نسیه کالا تحویل داده شود ولی مبلغی بابت این فروش دریافت نشده باشد درآمد محسوب نمی شود زیرا در اصول حسابداری اصل تحقق درآمد را باید رعایت کنیم یعنی درآمد به محض تحقق ثبت می شود در چنین مواردی موسسه از خریدار بدهکار می شود و این ثبت را باید به عنوان ثبت حساب های دریافتنی موسسه منظور کنیم ،یعنی در این ثبت حساب دریافتنی موسسه بدهکار و حساب فروش بستانکار می شود.

حساب برگشت از فروش

در مرحله بعد به حساب برگشت از فروش و تخفیفات می پردازیم

گفته شد که در مواردی خریدار حق دارد تمام یا بخشی از کالاهای خریداری را به فروشنده برگشت دهد و معامله را کلاً یا به نسبت به کالای برگردانده شده فسخ نماید

برگشت از فروش

تعریف برگشت از فروش در حسابداری فروش

کالای فروخته شده ای است که مشتری بنا به دلایلی آن را برگردانده و معامله مربوط را فسخ کرده و بهای آن جنس از بدهی مشتری کسر و یا نقداً به وی پرداخت می شود.

در مواردی که عیب و نقص کالا یا اختلاف نسبت به آن جزئی است فروشنده ممکن است با اعطای تخفیف یا تعدیل قیمت خریدار را از برگرداندن کالا منصرف نماید .

تعریف تخفیف

تخفیف در حسابداری فروش کاهش در قیمت کالای فروخته شده است که از طرف فروشنده به خریدار داده میشود تا خریدار از برگرداندن کالا منصرف شود و از فسخ معامله جلوگیری شود.

تخفیف انواع مختلفی دارد

که این انواع شامل

تخفیف تجاری فروش : گاهی فروشنده به دلیل جلب مشتری تغییر شغل یا تغییر فصل کالا را به قیمت ارزانتری به فروش میرساند

تخفیف چانه‌زنی : در خرید بر اساس توافق فروشنده و خریدار تخفیفی داده میشود این تخفیف باعنوان تخفیف چانه‌زنی در دفاتر ثبت می شود

تخفیف نقدی : گاهی فروشنده کالایی را به صورت نسیه می فروشد و مهلتی را برای پرداخت مبلغ فاکتور تعیین می کند اما برای تسریع وصول مطالبات خود تخفیفی را برای مشتریانی که پیش از موعد مبلغ را پرداخت کنند در نظر می گیرد مثلاً فروش نسیه ای که مهلت پرداخت آن ۶۰ روز می باشد ولی اگر بدهی خود را ۳۰ روزه پرداخت نمایند شامل ۱۰ درصد تخفیف می شود که این تخفیفات در دفاتر نشان داده میشود

تخفیفات به علت عیب و نقص : گاهی کالاها دارای عیب و نقص و یا ایرادی هستند که فروشنده به علت سرگرفتن معامله تخفیف ای را برای این کالاها در نظر می گیرند که کالا برگشت داده نشود هم معامله صورت گیرد.

حساب برگشت از فروش و تخفیفات

تعریف حساب برگشت از فروش و تخفیفات در حسابداری فروش : حسابی است که معادل قیمت کالای فروش رفته و برگردانده شده از طرف مشتریان و یا  تخفیف داده شده به خریداران بابت عیب و نقص کالا یا موارد دیگر بدهکار می شود.

حساب برگشت از فروش و تخفیفات یک حساب کاهنده درآمد است که مانده بدهکار دارد یعنی ماهیت آن بدهکار است و وقتی کالایی برگشت داده می شود این حساب بدهکار می شود برای تعیین رقم فروش خالص این حساب باید از مانده حساب فروش کسر شود.

حساب تخفیفات نقدی فروش

حساب تخفیفات نقدی فروش در حسابداری فروش برخی از موسسات برای تسریع در وصول مطالبات ناشی از فروش نسیه کالا به مشتریانی که طی مدتی معین از تاریخ و معامله مبلغ فاکتور فروش را پرداخت کنند درصدی از مبلغ فاکتور را تخفیف می دهد

انتقاد از این روش برای فروش نسیه کالا موجب می شود که مبلغ مطالبات تجاری کاهش یابد و همچنین احتمال سوخت مطالبات کم شود تخفیفات نقدی که مشتریان در طول دوره مالی از آن استفاده می کنند

به حساب تخفیفات نقدی فروش بدهکار می شود همچنین حساب تخفیفات نقدی فروش ایکس آب کاهنده درآمد فروش است که مانده بدهکار دارد و برای تعیین رقم فروش خالص از مانده حساب فروش کم میشود

حسابداری موجودی کالا

حسابداری موجودی کالا موسسات بازرگانی همواره باید مقدار متناسبی از کالای مورد نیاز مشتریان خود را در انباری و فروشگاه به عنوان موجودی داشته باشد چون مقدار کالای موجود بر اثر خرید و فروش کالا دائماً تغییر می کند

ضمن اینکه موسسات بازرگانی باید روش حسابداری مناسبی را برای اطلاع از موجودی کالای خود به کار برد در واقع موجودی کالا اجناسی است که در جریان عادی فعالیت و قصد فروش خریداری و نگهداری می‌شود

و بر اثر خرید و فروش کالا تغییر می کند برای حسابداری موجودی کالا در موسسات بازرگانی دو روش اصلی وجود دارد که عبارتند از روش ثبت دائمی و روش ثبت ادواری موجودی کالا

تکمیل چرخه حسابداری

تکمیل چرخه حسابداری در فرآیند حسابداری فروش در موسسات بازرگانی و موسسات خدماتی یکسان است پس از آنکه تمام معاملات و عملیات مالی در دفاتر حسابداری سرد شد چرخه حسابداری را می توان با استفاده یا بدون استفاده از کاربر تکمیل کرد

از آنجا که کاربرگ اطلاعات لازم را برای تهیه صورت های مالی و ثبت عملیات مربوط به اصلاح و بستن حسابها به طور یکجا فراهم و تهیه سریع و به موقع صورت‌های مالی را تسهیل می‌کند چرخه حسابداری موسسات بازرگانی با استفاده از کاربر تکمیل می شود

 

مراحل حسابداری موسسات بازرگانی همانند و موسسات خدماتی به شرح زیر انجام می شود

 • تهیه تراز آزمایشی
 • تهیه کاربرگ
 • تهیه صورتهای مالی
 • اصلاح حسابهای دفتر کل
 • بستن حسابهای موقت
 • تهیه تراز آزمایشی اختتامی
فهرست
تماس