تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی مالیاتی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی مالیاتی

گزارش خرید و فروش فصلی چیست؟

ماموران مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات علاوه بر دفاتر قانونی (روزنامه و کل) و دفاتر مشاغل (درآمد و هزینه) به صورتحساب های مودی نیز اتکا می کنند.
یکی از این صورتحساب ها گزارش خرید و فروش فصلی است.
گرارش خرید و فروش فصلی با عنوان های دیگری مانند معاملات فصلی ،گزارشات فصلی موضوع ماده ۱۶۹، صورت معاملات فصلی، گزارشات فصلی ذکر می شود.
با موظف کردن افراد حقیقی و حقوقی از جانب سازمان امور مالیاتی برای ارائه و تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی ، تمام مودیان وظایف و تکالیف خود را به درستی انجام می دهند.
در ادامه برای ارسال صورت معاملات فصلی ،سازمان امور مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ،کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر نموده است.

چه کسانی مشمول ارائه گزارشات خرید و فروش فصلی می شوند:
ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم را مکلف کرده اند که فهرست معاملات خود را به صورت فصلی پس از پایان هر فصل ارسال کنند .

الف : صاحبان مشاغلی هستند که فعالیت های خود را در دفاتر کل و روزنامه ثبت کنند .

آنها دفاتر و اسناد و مدارک خودر را با رعایت استانداردهای حسابداری نگهداری کنند.

ب : صاحبان مشاغلی هستند که فعالیت های خود را در دفاتر درآمد و هزینه ثبت می کنند.

چه جرایمی در در رابطه با گزارشات خرید و فروش فصلی وجود دارد؟

در ابتدا باید بدانیم، رعایت نکردن موارد مربوط به گزارشات موضوع ۱۶۹و ۱۶۹مکرر قانون مالیات های مستقیم موجب بی اعتباری دفاتر می شود.

۱- عدم صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا بالعکس ،مشمول جریمه ای معادل ده درصد(۱۰%)مبلغ معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است،خواهد بود.

۲- عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل های صادر شده مشمول جریمه ای معادل یک درصد(۱%)معاملاتی که فهرست آن ها ارائه نشده است.

لازم به ذکر است که بدانید جریمه مذکور قابل بخشش نیست .

۳- تمام مودیان بند الف و ب مکلف اند به نگهداری صورت حساب های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن .

زمانی که ماموران مالیاتی آن ها درخواست کردند مودیان موظف اند که مدارک را ارایه دهن.

در غیر این صورت جریمه ای معادل ده درصد(۱۰%) صورت حساب های ارائه نشده به آن ها تعلق میگیرد.

چگونه می توان گزارش خرید و فروش فصلی تهیه کرد؟
ارسال فهرست معاملات از طریق سامانه الکترونیکی اطلاعات معاملات فصلی انجام می شود که به صورت انلاین و غیر انلاین انجام می شود.

نکته ای که در آخر باید در تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی مورد توجه قرار گیرد، این است که مبالغ خرید و فروش معاملات فصلی دقیقا باید مطابق با دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی عملکرد باشد.

مبالغ خرید کالا و خدمات در اظهارنامه ارزش افزوده باید باید با مجموع هزینه های مشمول ارزش افزوده در دفاتر و اظهارنامه عملکرد برابر باشد
تنظیم و ارائه صحیح و بدون مغایرت اظهارنامه های ارزش افزوده، گزارش خرید و فروش فصلی و اظهارنامه عملکرد نیازمند طراحی و راه‌ اندازی یک چارچوب ایده آل و منحصر به فرد حسابداری از ابتدای راه‌اندازی کسب و کار می باشد.

فهرست
تماس