بودجه بندی شرکت ها

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. بودجه بندی شرکت ها

بودجه بندی شرکت ها و دلایل بهره گیری از آن

برای داشتن کسب و کاری موفق و هدفمند داشتن بودجه امری الزامیست. آنها به عنوان یک نقشه راه برای مدیران و همچنین نقطه مقایسه در پایان دوره عمل می کنند. پس چگونه بودجه ها کار می کنند، و چگونه می توان آنها را برای ارزیابی یک کسب و کار مورد استفاده قرار داد؟ در این مقاله، بودجه بندی را معرفی می کنیم و به شما چگونگی استفاده از بودجه بندی شرکت ها را نشان می دهیم.

اکثر مردم دیدگاهشان از بودجه، یک بودجه عمومی خانوار است، با مقدار مشخصی از پول و اینکه چقدر باید به هزینه های مختلف اختصاص داده شود. این سیستم معمولا برای افراد مناسب است، اما در دنیای کسب و کار بودجه بندی شرکت ها امری پیچیده تر است. تعیین اینکه چقدر صرف هزینه های مختلف شود تنها نیمی از کار است. نیم دیگر این است که یک شرکت بتواند به طور موثر بودجه خود را در جایی با عملکرد بهینه هزینه کند. همچنین صرف نظر از نوع کسب و کار، توانایی سنجش عملکرد با استفاده از بودجه، موضوع حیاتی در دنیای کسب و کار است.

چه کسی از بودجه استفاده می کند؟
تقریبا هر کسی از بودجه در فرم های مختلفی استفاده می کند. از بودجه خانوار تا بودجه های دولتی چند میلیارد دلاری، یک ابزار کاملا جهانی هستند.

با این حال، بودجه بندی شرکت ها از پیچیدگی بیشتری برخوردار است. اکثر شرکت ها با بودجه اصلی (Master Budget) یا استاتیک (Static Budget) شروع می کنند. بودجه استاتیک بودجه ای با اعداد مبتنی بر خروجی و ورودی های برنامه ریزی شده برای هر یک از بخش های شرکت است. بخش اول بودجه بندی تعیین می کند، چقدر یک شرکت درآمد دارد و چقدر هزینه می شود. اینها مقادیر پیش بینی شده هستند و شرکت انتظار دارد که این اعداد با یک بازه خطایی باقی بماند. برای تعیین اعداد، مدیران از روش پیش بینی اقتصادی برای تعیین یک بودجه واقع بینانه استفاده می کنند.

تغییر بودجه
همانطور که ممکن است در زندگی شخصی خودتان تجربه کنید، بعضی اوقات هزینه هایی که از قبل پیش بینی نشده اند یکمرتبه ظاهر می شوند. با این حال، بودجه استاتیک به عنوان یک راهنما عمل می کند و شرکت را در صرف هزینه محدود نمی کند. به عبارت دیگر، بودجه صرفا یک ابزار است برای کمک به تصمیم گیری در کسب و کار. اگرچه بودجه استاتیک همچنان یک دستورالعمل است، بودجه ها همیشه می توانند تغییر کنند.

اما در پایان سال مالی وقت آن است که تعیین کنیم که آیا شرکت با هزینه های برنامه ریزی شده مطابقت دارد یا نه. این زمانی است که یک بودجه انعطاف پذیر (Flexible Budget) استفاده می شود. بودجه انعطاف پذیر، بودجه ای با خروجی واقعی است. سپس آن را با بودجه استاتیک شرکت مقایسه می کنیم تا تفاوت ها بین آنچه که انتظار می رفت هزینه شود و آنچه که در واقع رخ داده است، مقایسه شود.

استفاده از بودجه برای ارزیابی عملکرد
در یک بودجه انعطاف پذیر، هزینه های متغیر و هزینه های ثابت اجزای اصلی آن را تشکیل میدهند که به طور معمول، هزینه ثابت بین بودجه های استاتیک و انعطاف پذیر تفاوت نمی کند.

هر چند در بودجه بندی ثابت یا استاتیک متغیرهای بسیاری تاثیرگذارند. دو تا از اساسی ترین متغیرها بازه تغییر بودجه(Flexible Budget Variance) و نوسان حجم فروش(Sales Volume-Variance) است. در بازه تغییر بودجه، بودجه قابل انعطاف را با نتایج واقعی مقایسه می شود تا اثراتی را که قیمت ها یا هزینه ها بر روی این نوسانات داشته اند تعیین گردد. نوسان حجم فروش بودجه انعطاف پذیر، با بودجه استاتیک مقایسه می شود تا تاثیراتی را که سطح فعالیت شرکت (مقادیر فروش و …) در تفاوت دو بودچه دارد، محاسبه شود. از این دو بودجه، یک شرکت می تواند بودجه انعطاف پذیر و استاتیک را برای هر بخش عملیاتی آن توسعه دهد. واریانس ها (تغییرات) همیشه به عنوان مطلوب یا نامطلوب طبقه بندی می شوند.

اگر واریانس (تغییرات) حجم فروش (Sales Volume-Variance) نامطلوب باشد (بودجه قابل انعطاف کمتر از بودجه استاتیک باشد)، حجم فروش این شرکت کمتر از پیش بینی خواهد شد. اگر، واریانس بودجه انعطاف پذیر (Flexible Budget Variance) نامطلوب بود این نتیجه حاصل از قیمت یا هزینه است. با آنالیز و فهم دقیق از تغییرات دو بودجه شرکت ، مدیران می توانند دیدی بهتر در ارزیابی عملکرد شرکت داشته باشند و با استفاده از این اطلاعات تغییراتی به منظور بهبود فرآیندهای خود انجام دهند.

در پایان
بودجه بندی شرکت ها بخشی مهم در راستای انضباط مالی و مدیریت بهینه در هر کسب و کاری است.

همچنین اکثر شرکتهای بزرگ در جهان از بودجه انعطاف پذیر استفاده می کنند. و شما می توانید حدس بزنید که دلیل خوبی برای آن وجود دارد. درک بودجه انعطاف پذیر می تواند به شما کمک کند که اطلاعات زیادی را از طریق تجزیه و تحلیل واریانس های بدست آورده و از آن برای تحلیل و بهینه سازی بخش های مختلف شرکت استفاده کنید.

فهرست
تماس